Доставка до 24 часа

Безплатна доставка над 150лв.

Лесна замяна

Банков трансфер


1. Gshoes.bg събира лични данни от клиентските профили на своята Интернет страница, но само с доброволното съгласие на Потребителя за следните цели:

1.1. Потвърждение, доставка и фактуриране на направена поръчка или закупен купон (ваучер);

1.2. Отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или договор за закупени продукти или услуги, включително покупката на купон (ваучер);

1.3. Осигуряване на достъп до услуги;

1.4. Изпращане на Брошури и/или Известия по електронен път;

1.5. Контактуване с Потребителя, свързано с обслужване и/или статистически цели;

2. Gshoes.bg може без съгласието на Потребителя да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата. Тези данни  могат да бъдат използвани от Gshoes.bg единствено за подобряване на услугите, предоставяни на Потребителя или със статистически цели; освен в случаите, когато се нарушават разпоредбите на Документа, ако действията на Потребителя са в ущърб на интересите или нанасят каквито и да било вреди на Gshoes.bg и/или на трети лица, с които Gshoes.bg има договор за съвместна дейност или каквито и да било услуги по това време.

3. Потребителят има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той/тя оттегля съгласието си по отношение на Документа и се отказва от всякакви права, описани в него.

4. За да упражни правата си съгласно т.3, Потребителят се свързва с Gshoes.bg посредством възможностите за контакт, описани на Интернет страницата по това време.

5. Използвайки шаблоните на Интернет страницата, Потребителят има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.

6. Политиката на поверителност на Gshoes.bg се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Потребителя само на Интернет страницата. Gshoes.bg не е отговорно за Политиката на поверителност, практикувана и прилагана от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.

7. Gshoes.bg се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни, съдържаща лична и специална информация за Потребителя на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели. Освен в случаите, когато прехвърлянето, достъпът, преглеждането или друго е изискано от оторизирани органи в случаите, предвидени от императивни норми на правото в сила в момента на настъпването на събитието.

8. Gshoes.bg гарантира, че личните данни на Потребителя, събрани чрез формата за контакт, ще бъдат използвани само докато въпросът, към който се отнася комуникацията, е решен, след което личните данни ще останат само като статистическа информация.

9. Gshoes.bg не е отговорно за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни, която съдържа лична информация.